Theses 

Etika jako nástroj marketingové komunikace podniku – Bc. Regina Fíčková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Regina Fíčková, DiS.

Diplomová práce

Etika jako nástroj marketingové komunikace podniku

The Value of Ethics as a Corporate Marketing Communications Tool

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na etiku a její využití jako nástroje marketingové komunikace podniku. Teoretická část se zpočátku věnuje historii a vývoji etiky. Následně jsou kapitoly zaměřeny na vztah etiky, ekonomiky a marketingu. Je také rozpracována problematika integrace etických nástrojů do podniku. Praktická část je poté rozdělena na dva tematické celky. První je zaměřen na informace získané z veřejně dostupných zdrojů. Jedná se o průzkumy etického chování podniků provedené agenturou TIC a firmami Ernst&Young, PwC a KPMG. Tento celek má napomoci svými výstupy druhému tematickému bloku. Ten je věnován modelové implementaci etických nástrojů a jejich využití v marketingové komunikaci ve firmě OEM Automatic.

Abstract: This diploma thesis is focussed on the value of ethics as a corporate marketing communications tool. The theoretical part is dedicated to the history and development of ethics at the beginning. Subsequently, the chapters concentrate on a relationship between ethics, economics and marketing. There is also elaboration of ethical tools integration into a company. The practical part is then divided into two thematic units. The first one obtains information from available public sources. These are unethical behavior surveys conducted by the TIC agency and companies like Ernst & Young, PwC and KPMG. This unit will help the second thematic unit, which relates to the model implementation of ethics as a marketing communications tool in the OEM Automatic company.

Klíčová slova: Dobro, e-commerce, etika, etické problémy, etické nástroje, etické vedení, etický kodex, etický výzkum, firemní kultura, hospodářská etika, integrace etiky, korupce, marketing, neetické chování, podniková etika, průzkum etického jednání, společenská odpovědnost, zlo. Business ethics, CSR, corruption, economic ethics, ethics, ethics code, ethical issues, ethical leadership, ethical research, ethical tools, evil, good, survey of ethical conduct, the integration of ethics, unethical behavior.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz