Mgr. Michaela Zhánělová, Ph.D.

Disertační práce

Segmentová analýza obezity a distribuce kosterní svaloviny u dospělé populace ČR

Segmental analysis of obesity and distribution of fat free mass in adult population of Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá podrobným zmapováním a vyhodnocením diferencí v distribuci tělesného tuku a svaloviny v závislosti na různých proměnných napříč populací ČR. Analyzuje rozdíly v segmentálním rozložení svalové hmoty v průběhu involuce a sekundárně sleduje vliv fyzického zatížení na složení těla. Výsledky práce prezentují změny v distribuci svalové i tukové hmoty vlivem stárnutí a poukazují na vhodnost …více
Abstract:
The thesis examines and evaluates the distribution of fat mass and fat free mass depending on several variables through the population of the Czech Republic. It analyzes differences in segmental distribution of fat free mass during aging and secondarily observes effect of physical activity on body composition. The results of this thesis presenting changes in distribution of fat free mass and fat mass …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 10. 2020
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., doc. PaedDr. František Langer, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií