Bc. Jitka Králíková, BA (Hons)

Diplomová práce

Analýza ukazatelů výkonové motivace u studentů sportovního gymnázia ve vztahu k věku, pohlaví a sportovnímu zaměření

The analyses of need for achievement items of sports college students regarding the gender, age and type of sports
Anotace:
Výkonová motivace je součástí každého výkonu, nejen sportovního. Cílem práce je zjistit, jaké jsou průměrné ukazatele výkonové motivace u studentů sportovního gymnázia a v dílčích cílech je srovnat: s ukazateli běžné populace, mezi chlapci a dívkami, mezi nejmladšími a nejstaršími ročníky a v typech provozovaných sportů. Pro měření výkonové motivace byl použit standardizovaný dotazník motivace výkonu …více
Abstract:
Achievement motivation is part of every performance, not just in sport. The aim is to find out what the average indicators of achievement motivation of students in sports gymnasium are and compare them: with indicators of the general population, between boys and girls, between the youngest and oldest classes and types of sports played.For the measurement of achievement motivation has been used a standardized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy