Jan VOJTÍŠEK

Bachelor's thesis

Návrh simulačního modelu řízení provozu v železniční stanici pomocí Petriho sítí

Simulation model concept of traffic control in a railway station through the use of Petri nets
Anotácia:
Klíčem k bezpečnému cestování na železnici je dobrý systém zabezpečení a signalizace. Nejslabším článkem takových systémů jsou lidé, kteří ovládají signalizační zařízení ve stanici. Navrhnul jsem simulační model, na kterém ukazuji, jak takový signalizační systém funguje. V tomto modelu jsem jako příklad koridorové stanice s moderním systémem řízení dopravy použil železniční stanici Choceň. Na základě …viac
Abstract:
The key to safe travelling on railway is a good signalling and safety system. The weakest point of such systems are humans who control the signalling at a railway station. I have developed a simulation model to show how this kind of signalling system works. In this model, I have used the Choceň railway station as an example of a typical station with a modern traffic control system. Based on the simulation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJTÍŠEK, Jan. Návrh simulačního modelu řízení provozu v železniční stanici pomocí Petriho sítí. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta