Vendula Belová

Diplomová práce

Multikino-doplnění provozu sportovně rekreačního komplexu Buly Centrum Kravaře

Multiplex-Completion of a sports and Leisure Complex Buly Center Kravaře
Anotace:
DP se zabývá návrhem novostavby objektu multikina začleněné do stávajícího, fungujícího sportovně rekreačního komplexu Buly centrum Kravaře. Návrh byl koncipován v maximální míře s ohledem na úsporu energie a ochranu tepla a využívání alternativních zdrojů energie. V důsledku použití vysoce kvalitních materiálů s velkou mírou prefabrikace, umožňujícím vyhnout se široké škále systematických i nesystematických …více
Abstract:
This thesis describes the design of a new building object multiplex integrated into an existing, functioning sports and recreation complex Buly center Kravaře. The proposal has been designed to the maximum extent with regard to saving energy and protecting the heat and the use of alternative energy sources. As a result of the use of high quality materials with a high degree of prefabrication, allowing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Miloslav Šindel
  • Oponent: Petr Tomeš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Průmyslové a pozemní stavitelství