Mgr. Anna Číhalová

Diplomová práce

Logistika zásobování hotelů a restaurací

Hotel and Restaurant Supply Logistics
Anotace:
Abstrakt Číhalová, Anna. Logistika zásobování hotelů a restaurací. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová v Praze 8, Praha: 2017. 90 s. Diplomová práce je zaměřena na nákupní logistiku a hodnocení dodavatelů, které ovlivňuje řadu dalších zásobovacích procesů. Předmětem teoretické části je vymezení pojmů souvisejících s nákupní logistikou a specifik stravovacích služeb. V praktické části jsou analyzováni …více
Abstract:
Abstract Číhalová, Anna The logistics of hotels and restaurants supply, (Master`s Dissertation). The institute of Hospitality Management in Prague 8,ltd., Prague 2017. Number of pages 90. This master's thesis focuses on the logistics of purchasing and the evaluation of suppliers which influence many other supplying processes. The theoretical part defines terms related to purchasing logistics and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze