Bc. Anna Potůčková

Bakalářská práce

E-commerce a další prodejní kanály jako trend obchodu (logistiky, komunikace)

E-commerce and other business possibilities as a trend of commerce (logistic, communication)
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám historií a vývojem obchodu, který vedl až k vzniku e-commerce. Věnuji se čtvrté průmyslové revoluci, co k ní vedlo a jaký je aktuální stav obchodu. Vysvětluji pojem e-commerce a jeho terminologii na v praxi aplikovaných způsobech řešení logistiky a komunikace. A popisuji zavedené strategické postupy v řízení podniku obchodujícím skrze prodejní kanály jako je e-commerce …více
Abstract:
In my bachelor's thesis I deal with the history and development of trade, which led to the commencement of e-commerce. I focus on the fourth industrial revolution, what led to it and what the current state of trade is. I explain the concept of e-commerce and its terminology on practical solutions of logistics and communication. And I describe the established strategic procedures in the management of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní