Vojtěch Švejdar

Bakalářská práce

Kapalinová chromatografie v analýze nitrosloučenin

Liquid chromatography in the analysis of nitro compounds
Anotace:
Práce je věnována identifikaci nitrosloučenin vzniklých po výbuchu armádní protiletadlové zbroje obsahující trinitrotoluen vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií v systému s obrácenými fázemi. Zabývá se optimalizací podmínek separace pro přesné a rychlé stanovení povýbuchových zplodin. Závěrem byl stanoven obsah identifikované látky (2,4-DNT) a výsledná koncentrace zhodnocena z chemického a pyrotechnického …více
Abstract:
The thesis deals with the identification of nitro compounds formed after the explosion of armored antiaircraft charge containing trinitrotoluene by reversed-phase high-performance liquid chromatography. The thesis is focused on the optimization of the separation conditions for fast determination of the explosion products. Identified compound (2,4-DNT) were quantified and the resulting concentrations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švejdar, Vojtěch. Kapalinová chromatografie v analýze nitrosloučenin. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická