Ondřej Kuncman

Bakalářská práce

Principle of Choice in American Literature on WWII

Principle of Choice in American Literature on WWII
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá principem volby v americké literatuře týkající se druhé světové války. Práce zkoumá volbu z psychologického a filozofického hlediska a na základě těchto zjištěních poté práce analyzuje jednání a volby hlavních postav ve třech vybraných dílech W. Styrona (Sophiina volba), J. Hellera (Hlava-22) a A.Myrera (Velká válka). Na jednotlivých postavách je poté sledováno jak se …více
Abstract:
This paper deals with the principle of choice in American literature concerning the Second World War. The paper investigates choice from the psychological and philosophical perspective. Based on these findings an analysis of behavior and choices of the main characters in three selected works of W. Styron (Sophie's Choice), J. Heller (Catch-22) and A. Myrer (The Big War) is made. The individual characters …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuncman, Ondřej. Principle of Choice in American Literature on WWII. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická