Bc. Bright Baffoe

Diplomová práce

Using of the Financial Analysis for Company Management

Using of the Financial Analysis for Company Performance Management
Abstract:
The objective of the study is to investigate the financial performance of Ecobank Ghana between the period 2014-2020, to assess the profitability of Ecobank Ghana, and determine the main factors that affect the profitability of Ecobank Ghana. Several financial performance parameters are used, such as financial ratios analysis, which is used to measure the bank's financial position, and on a broader …více
Abstract:
Cílem studie je prozkoumat finanční výkonnost Ecobank Ghana v období 2014-2020, posoudit ziskovost Ecobank Ghana a určit hlavní faktory, které ziskovost Ecobank Ghana ovlivňují. Práce využívá několik parametrů pro hodnocení finanční výkonnosti, jako je analýza poměrových ukazatelů, která se používá k měření finanční pozice banky, a v širším měřítku se také statistické nástroje, které se používají pro …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Homola, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Baffoe, Bright. Using of the Financial Analysis for Company Management. Zlín, 2022. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe