Mgr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Doctoral thesis

Předmezozoické žilné lamprofyry východní části Českého masivu

Pre-Mesozoic dyke lamprophyres from the eastern part of the Bohemian Massif
Abstract:
V rámci výzkumu předmezozoických žilných lamprofyrů vystupujících ve východní části Českého masivu byly rozpoznány různé typy mafických intruzívních hornin. Horniny byly na základě pozice v nově vyvinutém geotektonickém diagramu Th-Hf-Nb/2 zařazeny do orogenní lamprofyr-cocit-lamproitní asociace a anorogenní lamprofyrové asociace. Horniny orogenní lamprofyr-cocit-lamproitní asociace vystupují ve východní …more
Abstract:
Various types of mafic intrusive rocks have been recognised during studies of pre-Mesozoic dyke lamprophyres from the eastern part of the Bohemian Massif. Based on their position in a newly developed geotectonic Th-Hf-Nb/2 diagram, the rocks have been divided into an orogenic lamprophyre-cocite-lamproite association and an anorogenic lamprophyre association. The rocks assigned to the first association …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 12. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
  • Reader: prof. Ing. Petr Martinec, CSc., doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Geology (4-years) / Geological Sciences