Karolína Preclíková

Bakalářská práce

Nehmotné kulturní dědictví ve vztahu k cestovnímu ruchu

Intangible cultural heritage in relation to tourism
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou aktuální situace příležitostí k propagaci nehmotných kulturních památek. Konkrétně je práce zaměřena z velké části na nehmotné kulturní památky zapsané na Seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. První část je zaměřena na vymezení nehmotných kulturních památek zapsaných na Seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO a dále zapsaných na Seznamu nemateriálních …více
Abstract:
The bachelor thesis is about analysis of the actual situation of opportunities in promotion of intangible cultural heritage. Specifically the thesis is focused mainly on intangible cultural heritage written down on the List of Intangible Cultural Heritage UNESCO. The first part is oriented on definition of intangible cultural heritage on the List of Intangible Cultural Heritage UNESCO and then on that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Markéta Kalábová
  • Oponent: Zdenka Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75894