Karolína Preclíková

Bachelor's thesis

Nehmotné kulturní dědictví ve vztahu k cestovnímu ruchu

Intangible cultural heritage in relation to tourism
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou aktuální situace příležitostí k propagaci nehmotných kulturních památek. Konkrétně je práce zaměřena z velké části na nehmotné kulturní památky zapsané na Seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. První část je zaměřena na vymezení nehmotných kulturních památek zapsaných na Seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO a dále zapsaných na Seznamu nemateriálních …more
Abstract:
The bachelor thesis is about analysis of the actual situation of opportunities in promotion of intangible cultural heritage. Specifically the thesis is focused mainly on intangible cultural heritage written down on the List of Intangible Cultural Heritage UNESCO. The first part is oriented on definition of intangible cultural heritage on the List of Intangible Cultural Heritage UNESCO and then on that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Markéta Kalábová
  • Reader: Zdenka Petrů

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75894