Mgr. Ivana Baranová

Bakalářská práce

Co víme o glutamátu sodném ?

Monosodium glutamate - known facts
Abstract:
The subject of the bachelor´s thesis is Monosodium glutamate. In the theoretical part the technological process of production, exploitation in the food industry and related legislation are described. The theoretical part also brings a brief description of the "umami" and the "chinese restaurant syndrome" topics. The practical part contains the evaluation of the questionnaire survey that aimed to assess …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje problematike glutamátu sodného. V teoretickej časti je spracovaný technologický postup jeho produkcie, vyžitie v potravinárskom priemysle a s ním spojené legislatívne predpisy. Teoretická časť zároveň prináša stručný pohľad na tému umami a „syndróm čínskej reštaurácie“. Praktická časť práce obsahuje vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť znalosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Totušek, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. et Bc. Gabriela Janíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma