Jan PÖTZL

Diplomová práce

Systém ukládání tzv. alternativních trestů s akcentací na tresty podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody a peněžitého trestu

System of imposing an alternative sentence putting an accent on a suspended sentence to imprisonment or pecuniary penalty.
Anotace:
Tématem diplomové práce je systém a ukládání tzv. alternativních trestů, tj. trestů, s nimiž není spojen bezprostředně výkon trestu odnětí svobody, a to s akcentem na podmíněné odsouzení a peněžitý trest. Práce se v úvodu zaměřuje na ústavní a zákonný základ pro definici trestného činu a ukládání trestů, na jednotlivé principy a zásady, které se při ukládání trestních sankcí uplatňují. Autor dále popisuje …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the system and imposing of so called alternative sentence to which a prison sentence is not directly related and putting an accent on a suspended sentence to imprisonment and pecuniary penalty. The thesis aims at constitutional and legal basis for a crime definition and imposing a sentence and also at individual principals applied when imposing penal sanctions. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÖTZL, Jan. Systém ukládání tzv. alternativních trestů s akcentací na tresty podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody a peněžitého trestu. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická