Sabina Havránková

Diplomová práce

Měření efektivity propagace destinačního marketingu

Measuring the effectiveness of destionation marketing promotion
Anotace:
Předmětem diplomové práce je měření efektivity propagace destinačního marketingu zahraničního zastoupení agentury CzechTourism ve Skandinávii. Hlavním cílem práce bylo změřit efektivitu využití sociálních a tištěných médií, jako nástrojů pro zajištění konkurenceschopnosti destinace Česká republika. Úvodní kapitoly popisují marketing v cestovním ruchu včetně marketingového mixu, marketingové komunikace …více
Abstract:
The subject of the thesis is the measurement of the effectiveness of promoting destination marketing of the foreign representation of CzechTourism agency in Scandinavia. The main aim of the thesis was to measure the effectiveness of the use of social and printed media as a tool to ensure the competitiveness of the Czech Republic destination. The introductory chapters describe marketing in tourism, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Zuzana Kvítková
  • Oponent: Lucie Vallin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82675