Bc. Ivan BUMBA

Diplomová práce

Dobrovolná skromnost

Voluntary modesty
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá aspekty života v dobrovolné skromnosti. Jejím cílem je zodpovědět otázku, zda může být dobrovolně skromný život plnohodnotnou a dosažitelnou alternativou ke konzumnímu stylu života v globalizovaném světě. Pozornost je věnována problémům společnosti nadměrné spotřeby i v souvislosti s ochranou životního prostředí. Podrobněji popisuje působení motivačních faktorů podporujících …více
Abstract:
This diploma thesis deals with life aspects in voluntary modesty. Its object is to answer a question if voluntary modest life could be adequate and achievable alternative to consumer life style in globalized world. Attention is focused on the problems of society with excessive consumption in connection with environment protection. In detail it describes the effect of motivational factors supporting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Eduard Radvan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUMBA, Ivan. Dobrovolná skromnost. Brno, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe