Bc. Klára Sodomková

Diplomová práce

Postupy a nástroje pro individuální plánování podpory s klienty s těžkým postižením v centru denních služeb

The Methods and Instruments for Support Individual Planning with Clients with Severe Disabilities in the Centre of Daily Services
Anotace:
V diplomové práci se zabýváme problematikou individuálního plánování podpory s klienty s těžkým postižením v centru denních služeb se zaměřením na zajištění maximální participace samotného klienta na procesu plánování. V teoretické části charakterizujeme současné pojetí kvality života včetně specifik kvality života lidí s těžkým postižením se zaměřením na jejich potřeby a osobní cíle, popisujeme možnosti …více
Abstract:
The diploma thesis is concerned with issues of individual planning of support with severely disabled clients in the Centre of Daily Services with a view to guaranteeing the maximal client’s participation during the planning process. The theoretical part characterizes the current concept of life quality including the life quality specifics of people with severe disabilities with respect to their needs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta