Bc. Klára Sodomková

Master's thesis

Postupy a nástroje pro individuální plánování podpory s klienty s těžkým postižením v centru denních služeb

The Methods and Instruments for Support Individual Planning with Clients with Severe Disabilities in the Centre of Daily Services
Abstract:
V diplomové práci se zabýváme problematikou individuálního plánování podpory s klienty s těžkým postižením v centru denních služeb se zaměřením na zajištění maximální participace samotného klienta na procesu plánování. V teoretické části charakterizujeme současné pojetí kvality života včetně specifik kvality života lidí s těžkým postižením se zaměřením na jejich potřeby a osobní cíle, popisujeme možnosti …more
Abstract:
The diploma thesis is concerned with issues of individual planning of support with severely disabled clients in the Centre of Daily Services with a view to guaranteeing the maximal client’s participation during the planning process. The theoretical part characterizes the current concept of life quality including the life quality specifics of people with severe disabilities with respect to their needs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2012
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta