Theses 

EVROPA 2020 a reflexe ve strategických dokumentech členských států – Bc. Kristýna Honzů

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Honzů

Diplomová práce

EVROPA 2020 a reflexe ve strategických dokumentech členských států

EUROPE 2020 a its reflection within the member states strategic documents

Anotace: Tato diplomová práce nazvaná EVROPA 2020 a reflexe ve strategických dokumentech členských států se zaměřuje na implementační proces a nástroje implementace použité při provádění strategie Evropa 2020 ve vybraných členských státech Evropské unie. Jedná se o komparativní analýzu národních programů reforem České republiky, Irska a Belgie. V práci je podrobněji představena související problematika týkající se strategického vládnutí a řízení, implementace veřejných politik, a toto je zároveň zasazeno i do evropského kontextu. V závěrečné kapitole je potom provedena syntéza poznatků ohledně společných prvků a rozdílů v implementačním procesu ve zkoumaných státech.

Abstract: This master‘s thesis entitled EUROPE 2020 and its reflection within the member states strategic documents is focused on the implementation process and tools used in the implementation of the strategy Europe 2020 in selected Member States of the European union. It is a comparative analysis of the National reform programmes of the Czech Republic, Ireland and Belgium. This work presents in more detail related issues regarding strategic governance and management, implementation of public policies and it also sets these issues in European context. The final chapter presents the synthesis of the findings about the common elements and differences in the implementation process in these countries.

Klíčová slova: strategické vládnutí, strategické řízení, strategické plánování, veřejná politika, implementace, implementační nástroje, strategie, Lisabonská strategie, Evropa 2020, strategic governance, strategic management, strategic planning, public policy, implementation, implementation tools, strategy, Lisbon strategy, Europe 2020

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:09, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz