Mgr. Bc. Jiří Pejcha

Diplomová práce

Koncepty svobody

Concepts of Freedom
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá problémem svobody v kontextu politické filozofie. Práce obsahuje typologii svobody a rozbor některých definic svobody relevantních pro oblast politické filozofie. Jsou zde představeny a porovnány jednotlivé koncepty svobody a jejich kritiky. Práce vychází z analýzy konceptu negativní a pozitivní svobody, kterou prezentoval filozof Isaiah Berlin ve svém eseji Dva pojmy svobody …více
Abstract:
This thesis deals with the problem of freedom in the context of political philosophy. It includes a typology of freedom and analysis of some relevant definitions of freedom in the area of political philosophy. Various concepts of freedom and their critics are presented and compared. Thesis is based on an analysis of the concept of negative and positive freedom which was presented by philosopher Isaiah …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta