Ing. Lucie Všetičková, Ph.D.

Disertační práce

Hodnocení interakcí mezi chovem ryb v rybnících a indikátory kvality vody

Evaluation of interactions between fish pond farming and water quality indicators
Anotace:
Cílem této doktorské práce bylo zjistit na čtyřech rybnících jižní Moravy, jaký vliv má polointenzivní a extenzivní způsob rybářského managementu na kvalitu vody v odtoku. Monitoring rybničních přítokových a odtokových stok byl založen na vzorkování makrozoobentosu a na stanovení základních hydrochemických parametrů indikujících bakteriální i živinové znečištění. Makrozoobentos byl vzorkován metodou …více
Abstract:
The aim of this PhD thesis was to examine the impact of semi-intensive and extensive carp pond farming on discharged water quality in four ponds of South Moravia. Monitoring of pond inflows and outflows was based on macrozoobenthos evaluation and on assessment of fundamental hydro-chemical determinants of bacterial and nutrient loading. Sampling was performed monthly from April to October 2009. Macrozoobenthos …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 3. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Libor Pechar, CSc., RNDr. Pavel Hartman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta