Bc. Michaela Klíčníková

Diplomová práce

Vztahy státu a nestátních neziskových organizací v oblasti migrace ze třetích zemí v letech 2014 a 2015 v České republice

Relationships between the state and non-governmental non profit organizations in the area of migration from third countries in 2014 and 2015 in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, jaké jsou vztahy mezi nestátními neziskovými organizacemi a státem v oblasti migrace ze třetích zemí v ČR aplikací Najamova teoretického modelu čtyř „K“. V rámci uvedeného cíle budou identifikovány oblasti působení nestátních neziskových organizací, jejich funkce ve společnosti vzhledem k vykonávané činnosti a analyzována migrační politika ČR s ohledem na propojení …více
Abstract:
The aim of the thesis is to find out what are the relationships between NGOs and the state in the area of migration from third countries in the Czech republic by applying Najam‘s theoretical model of „four C“. Within this goal will be identified areas of operation of NGOs and their role in society with regards to the activity performed and analyzed migration policy of the Czech Republic. Analysis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií