Martina Keřková

Bakalářská práce

Zhodnocení kvality života u pacientů s psoriázou

Assessing the quality of life in patients with psoriasis
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku kvality života pacientů s psoriázou. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií kůže, charakteristikou psoriázy a vlivem zdraví na kvalitu života. V praktické části jsou pak rozebírány a hodnoceny výsledky dotazníkového šetření.
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the quality of life patients with psoriasis. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the anatomy and physiology of the skin, the characteristic of psoriasis and impact of health on quality of life. In the practical part, the results of the questionnaire survey are analyzed and then evaluated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vlastimila Semencová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Keřková, Martina. Zhodnocení kvality života u pacientů s psoriázou. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma