Mgr. Bc. Dana Mazurková

Diplomová práce

Veřejná podpora v neziskovém sektoru

Alternative forms of the public support for NGOS
Anotace:
Diplomová práce se zabývá čerpáním veřejných prostředků neziskovými organizacemi v kontextu veřejné podpory. Jejím cílem je zjistit, zda stanovení limitu pro podporu de minimis omezuje neziskové organizace v čerpání veřejných prostředků a případné problémy s tímto související. Za tímto účelem byly vybrány tři největší nevládní neziskové organizace České republiky, na jejichž příkladech autorka analyzuje …více
Abstract:
The thesis is concerned with deriving public finances by nonprofit organizations from public budget as public subsidy. The goal is made discover, that nonprofit organizations are limited by the de minimis limit for using public finances and connecting problems. The author has chosen three biggest organizations in the Czech republic for this purpose. She will use them for analyzing of deriving public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta