Bc. Lubomír Chlup

Bakalářská práce

Strukturní a metamorfní vývoj hornin na styku moravika a moldanubika západně od Oslavan

Structural and metamorphic evolution of rocks in the contact zone of Moldanubian and Moravian crystalline units, Oslavany area
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá strukturním a metamorfním vývojem hornin na styku moldanubika a moravika západně od Oslavan. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit dosavadní geologický výzkum svrateckého krystalinika a ověřit podobnost hornin této lokality se svorovou zónou u Oslavan.V rešeršní části byl podán přehled dosavadních výzkumů provedených na dané lokalitě. Na základě vlastních naměřených …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the structural and metamorphic evolution of rocks on the border of Moldanubicum and Moravicum west of Oslavany.The main objective of the thesis was to evaluate the existing geological research of Svratka Crystalline unit and to verify the resemblance of rocks between this area and mica schist zone near Oslavany. An overview of previous researches conducted in the locality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta