Bc. Dita Bílková

Diplomová práce

Role Celní správy České republiky při provádění společné bezpečnostní analýzy rizik

The Role of the Customs Administration of the Czech Republic in the Implementation of a Common Security Risk Analysis
Anotace:
Role Celní správy České republiky zaznamenala v posledních letech výraznou změnu. Rychle se měnící globální prostředí staví celní orgány v 21. století před nové náročnější úkoly. Základním cílem práce je charakterizovat roli orgánů Celní správy České republiky při provádění společné bezpečnostní analýzy rizik. V práci jsou popsány širší souvislosti, zabývající se otázkami globalizace, mezinárodního …více
Abstract:
The role of the Customs Administration of the Czech Republic has changed significantly in recent years, with the rapidly changing global environment posing new challenges for customs authorities in the 21st century. The aim of this thesis is to characterize the role of the Customs Administration of the Czech Republic in the implementation of a common security risk analysis. The thesis describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 7. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta