Bc. Anežka Kováčová

Bakalářská práce

Creative approach to learning through reading in one-to-one sessions with a pre-teen

Creative approach to learning through reading in one-to-one sessions with a pre-teen
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem rozvíjení dovednosti čtení při individuální práci s žákem ve věku deset až třináct let a zvláště tématem jejich motivace vyhledávat anglickou literaturu z vlastního zájmu. Teoretická část práce naznačuje, proč je tak důležité vést mladé studenty angličtiny ke čtení a jak jim určité učební přístupy mohou čtení zpříjemnit. Jedna podkapitola je pak věnována specificky …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of reading with pre-teens in one-to-one classes and especially on motivating them to reading books in English for pleasure. The theoretical part of the thesis indicates why it is important to guide young English learners to reading and how certain teaching approaches can be used to make it more attractive. One chapter specifically deals with teaching one-to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta