Bc. Růžena Heřmánková

Bakalářská práce

Motivace a rozvoj mluvení a psaní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka

Motivation and Development of Speaking and Writing in German-Language Learning as Second Foreign Language
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic “Motivation and Development of Speaking and Writing in German-Language Learning as Second Foreign Language“(at Czech primary schools). The thesis is divided into two parts – the theoretical and the empirical part. The attention of the theoretical part is firstly focussed on the concept of motivation in general, secondly on the concept of motivation in relation …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem Motivace a rozvoj mluvení a psaní při vyučování německého jazyka jako druhého cizího jazyka (na českých základních školách). Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je věnována pozornost pojmu motivace obecně i ve vztahu k vyučování cizího jazyka, faktorům, které ji mohou ovlivňovat a produktivním dovednostem mluvení a psaní. V empirické části práce …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta