Bc. Alena Jelínková

Diplomová práce

Ke vztahu filozofie a moderního výtvarného umění

The relationship between philosophy and modern visual arts
Anotace:
Tato práce se zabývá zrodem moderního umění a jeho myšlenkovým pozadím, zejména problematikou vztahu vybraných filozofických myšlenek (I. Kant, A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, H. Bergson, E. Husserl, T. Adorno) a moderního výtvarného umění avantgard (expresionismus, futurismus, kubismus, dadaismus, surrealismus, abstraktismus). Snaží se ukázat, jak se proměna životního názoru člověka …více
Abstract:
This work addresses the formation and intellectual background of modern arts focusing on relationship between philosophical thoughts (I. Kant, A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, H. Bergson, E. Husserl, T. Adorno) and modern arts of avant-garde (expressionism, futurism, cubism, dadaism, surrealism, abstractism). This work demonstrates how the change of life philosophy affected the reception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Gabriel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Práce na příbuzné téma

Všechny práce