Pavel VRŠANSKÝ

Bakalářská práce

Nakládání s nemocničním odpadem ve vybraném zdravotnickém zařízení

Disposal of hospital waste in selected hospital institution
Anotace:
Nakládání s nemocničními odpady je řízeno platnou legislativou. Musíme mít na paměti, že se jedná ve většině případů o odpad, u kterého klademe zvláštní požadavky na nakládání a následnou likvidaci. Cílem práce je přehled odpadů z nemocničních zařízení, metodika nakládání s těmito odpady a jejich likvidace. V teoretické části jsou uvedeny druhy odpadů, jejich rizika a následné postupy při manipulaci …více
Abstract:
Disposal of hospital waste is governed by current legislation. We have to remember that this is in most cases a waste, for which we pay special handling requirements and subsequent disposal. The aim is to outline waste from hospitals, methodology management of these wastes and their disposal. In the theoretical section lists the types of waste, its risks and the subsequent procedures for handling hazardous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRŠANSKÝ, Pavel. Nakládání s nemocničním odpadem ve vybraném zdravotnickém zařízení. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/