Martin DVOŘÁČEK

Bakalářská práce

Drogy vyráběné z léčiv jako předzvěst nástupu syntetických drog v MSK

Drugs made from medicinal as a precursor to the onset of synthetic drugs in the Region
Anotace:
Práce pojednává o historii a problematice drog vyráběných nelegálně z léčiv. Navazuje na názor, že nelegální příprava drog z léčiv byla předzvěstí příchodu syntetických drog. Zneužívání běžně dostupných léčiv k výrobě drog má v našem regionu dlouholetou tradici. Z literárních zdrojů vyplývá, že nelegální výroba drog se datuje od roku 1977, kdy se kromě běžně dostupného kodeinu z Alnagonu poprvé objevil …více
Abstract:
The work deals with the history and issues of drugs illegally produced drugs. It builds on the idea that illegal drugs from medicinal preparation has been heralding the arrival of synthetic drugs. Abuse of drugs currently available for the production of drugs in our region has a long tradition. From literary sources indicate that illegal drug production dates from 1977 when the addition of codeine …více
 

Klíčová slova

drogy syntetické drogy pervitin
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Eva Lapčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁČEK, Martin . Drogy vyráběné z léčiv jako předzvěst nástupu syntetických drog v MSK. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.