Bc. Lenka Cetkovská

Bachelor's thesis

Waldorf Teacher and his/her Influence on Development of Learner's English Speaking and Listening Competences

Waldorf Teacher and his/her Influence on Development of Learner's English Speaking and Listening Competences
Abstract:
Prvořadým účelem této bakalářské práce je prodiskutovat přístup waldorfského učitele anglického jazyka ke svým žákům a vliv tohoto přístupu na rozvoj žákových schopností hovořit anglicky a porozumět anglickému jazyku. Teoretická část poskytuje základ pro další výzkum a objasňuje nezbytné informace o waldorfském vzdělávacím systému, přístupu k cizím jazykům, rozvoji schopnosti hovořit a porozumět v …more
Abstract:
The primary purpose of this bachelor thesis is to discuss the approach of the Waldorf English teacher to their learners and the influence of this approach on the development of learner’s English speaking and listening competences. The theoretical part provides foundation for further research by discussing crucial information about the Waldorf educational system, its approach to foreign languages, the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language