Jitka Benešová

Bakalářská práce

Zkrácení daně

Fiscal evasion
Anotace:
Cílem a přínosem této bakalářské práce je shrnutí problematiky daňového trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se zaměřením na nadměrné odpočty. Na základě vybraných nejaktuálnějších judikatur je za pomoci využití metody indukce objasněno, jaké jednání v souvislosti s nadměrnými odpočty považují soudy za trestné. Zprvu se práce věnuje jednotlivým znakům skutkové podstaty zkrácení …více
Abstract:
The aim and benefit of this bachelor thesis is to summarize the issue of the tax crime evading taxes, charge and other mandatory payments with a focus on excessive deductions. On the basis of the most recent case-law, it is clarified by the use of the induction method what actions in relation to excessive deductions are considered by the courts to be punishable. At first, the thesis deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Moravec
  • Oponent: Jan Levý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76146