Ondřej Dvorský

Master's thesis

Integrace IBM BPM aplikace s pomocí REST služeb

Integration of IBM BPM application by using REST services
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem a implementaci znovu-použitelného integračního řešení pronástroj IBM BPM při využití REST služeb. Nejprve jsou představeny pojmy důležité propochopení významu nástrojů skupiny Business Process Management Suites, následně jepředstaven nástroj IBM BPM, jakožto zástupce této skupiny nástrojů. V praktické částijsou představeny integrační možnosti tohoto nástroje a následně …more
Abstract:
This thesis describes the design and implementation of re-usable integration solution forIBM BPM using REST services. Firstly, concepts important for understanding the importanceof group of tools called Business Process Management Suites are presented. This isfollowed by an introduction of IBM BPM as a representative of this group of tools. In thepractical part of this thesis, the integration possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Jarmila Pavlíčková
  • Reader: David Kadleček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72607

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie