Ondřej Dvorský

Master's thesis

Integrace IBM BPM aplikace s pomocí REST služeb

Integration of IBM BPM application by using REST services
Anotácia:
Tato práce se zabývá návrhem a implementaci znovu-použitelného integračního řešení pronástroj IBM BPM při využití REST služeb. Nejprve jsou představeny pojmy důležité propochopení významu nástrojů skupiny Business Process Management Suites, následně jepředstaven nástroj IBM BPM, jakožto zástupce této skupiny nástrojů. V praktické částijsou představeny integrační možnosti tohoto nástroje a následně …viac
Abstract:
This thesis describes the design and implementation of re-usable integration solution forIBM BPM using REST services. Firstly, concepts important for understanding the importanceof group of tools called Business Process Management Suites are presented. This isfollowed by an introduction of IBM BPM as a representative of this group of tools. In thepractical part of this thesis, the integration possibilities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedúci: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: David Kadleček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72607

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie