Ing. Pavla Hermanová

Diplomová práce

Indian Minority in the British Society since 1945

Indian Minority in the British Society since 1945
Anotace:
Hlavním záměrem této diplomové práce je prozkoumat specifika života indické menšiny v Británii a vztahy mezi indickými imigranty a většinovou společností a jejich vývoj v období od konce druhé světové války. V tomto období zaznamenala britská společnost výrazné změny vyplývající z rozpadu britského koloniálního impéria. V důsledku následného přílivu imigrantů z celého světa se britská společnost změnila …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is to examine specifics of Indian minority's life in Britain and to evaluate the development of the relations between Indian immigrants and the majority society in the period since the end of the World War II. This period was characterised by significant changes in British society resulting from the breakdown of the British colonial empire. Due to subsequent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy