Bc. Renata Verbíková

Bakalářská práce

Zajištěné fondy, jejich základní charakteristiky a současné postavení ve finančním investování

Guaranteed Funds, their Elementary Characteristics and Current Position within Financial Investments
Anotace:
Ve své práci se zabývám analýzou podílových fondů s důrazem především na fondy zajištěné. Všímám si nejen jejich specifických charakteristik ale také jejich postavení ve finančním investování. V teoreticko-metodologické části popisuji zázemí zajištěných fondů, možná rizika spojená s takovou investicí a jakými formami je prováděn dohled nad činností správce těchto fondů kolektivního investování. V praktické …více
Abstract:
The subject of the thesis are the share funds with emphasis on guaranteed funds in particular. The focus is placed on analysis of their specific characteristics as well as on their relevance within the financial markets in general. In the theoretical and methodological part the background of guaranteed funds is described, potential risks with investments into guaranteed funds are analyzed and overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní