Bc. Adéla Jelínková

Master's thesis

Každodenní existence v kyberprostoru jako diskurz

Day-to-day existence in cyberspace as a discourse
Anotácia:
Diplomová práce předkládá analýzu diskurzů – jako promluv – vybraných respondentů – silných uživatelů internetu a konzumentů mediálních obsahů. Prostřednictvím diskurzivní analýzy vyprávění respondentů dle Geeho (2011), skrze sejmutí zkušeností uživatelů, práce přibližuje každodenní bytí jednotlivých uživatelů v kyberprostoru a jejich vztah k technologii. V jednotlivých vyprávěních sedmi respondentů …viac
Abstract:
This thesis presents an analysis of discourses – in form of utterances – of selected respondents - heavy Internet users and consumers of media content. Through discourse analysis of stories according to Gee (2011), by means of recording of the user experience, the thesis introduces everyday existence of individual users in cyberspace and their relationship to technology. In the narrations of seven …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií