Nicole Jupová

Bakalářská práce

Stanovení funkce krevních destiček u pacientů užívajících protidestičkovou léčbu kyselinou acetylsalicylovou

 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Archiv závěrečné práce není dostatečně naplněn.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství

Bakalářský studijní program:
Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.