Mgr. Jindřiška Kohoutková, Ph.D.

Disertační práce

Vliv cvičení Čchi-kung a Taijiquan na stav optimálního prožívání - Flow

The Effect of Qigong and Taijiquan Practice on the State of Optimal Experience - Flow
Anotace:
Disertační práce zkoumá úroveň stavu flow u praktikujících cvičení Qigong a Taijiquan. Hlavním cílem práce je zjistit úroveň stavu flow u cvičících Qigong a Taijiquan a srovnat úroveň stavu flow mezi praktikujícími v České republice a Itálii, najít rozdíl v úrovni stavu flow z hlediska délky praxe, pohlaví a zjistit případný vliv cvičení Qigong a Taijiquan na prožívání stavu flow v každodenním životě …více
Abstract:
Dissertation thesis examines the level of flow experience in Qigong and Taijiquan practitioners. The main objective of the work is to examine the level of flow experience in Qigong and Taijiquan practice and compare the level of flow experience between Qigong and Taijiquan, Czech republic and Italy, find differences in flow experiences according the age, length of practice, gender and find consequent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.