Bc. Zuzana Komprdová

Bakalářská práce

Krátkodobé účinky hraní počítačových her (s roleplayingovými prvky) na prosociální chování

Short-term effects of playing RPG on prosocial behavior
Anotace:
Výzkumy, zabývající se účinky počítačových her, přinášejí často protichůdné výsledky. Pokud jde o účinky v sociální oblasti, převažují spíše výzkumy zabývající se negativním vlivem počítačových her, konkrétně vlivem na agresi či hostilitu. Tato práce si kladla za účel přispění ke znalostem, které nastolily předchozí výzkumy ohledně pozitivního vlivu počítačových her na prosociální chování. Dřívější …více
Abstract:
Research dealing with effects of computer games often yield contradictory results. Considering effects on social sphere, research concerning the negative impact of computer games is more prevalent, namely effects on aggression or hostility. This paper is intended to contribute towards the knowledge gained from previous research into the positive effects of computer games on prosocial behavior. Former …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií