Lenka PICKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza nákladů z pohledu zákona o účetnictví a zákona o dani z příjmu

neuveden

The cost analysis from the point of view the accountant law and the corporate income tax
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje analýze nákladů z pohledu zákona o účetnictví a zákona o dani z příjmů. Je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu náklady, identifikaci daňových a účetních nákladů. V praktické části je ukázán výklad daňových pravidel a jejich propojení s účetnictvím na komplexním příkladu včetně stanovení základu daně a postupu výpočtu …více
Abstract:
The Bachelor's Work deals with the cost analysis from a legal point of view, particularly the Accounting Act and the Income Tax Act. The Work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes a definition of cost and tax and accounting cost identification. The linkage between the tax rules interpretation and accounting is demonstrated in the practical part on a complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PICKOVÁ, Lenka. Analýza nákladů z pohledu zákona o účetnictví a zákona o dani z příjmu. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management