Bc. Lubomír Kučera

Master's thesis

Práce a volný čas: aktivity volného času a jejich proměny v závislosti na působení médií

Work and Leisure: leisure activities and their changes depending on media
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku pracovní vytíženosti a nedostatek volného času. Zároveň se práce zabývá masovými médii, které čím dál více působí na naši společnost a ovlivňují způsob trávení volného času. Cílem práce je získat základní představu o tom, jak česká společnost vnímá současnou pracovní situaci v podobě zvýšené pracovní zátěže a pracovní doby. Dalším cílem je zjistit, jak Češi …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on the workload and the lack of leisure time. At the same time, the thesis deals with mass media, which are increasingly affecting our society and the way how Czechs spend their leisure time. The goal of the thesis is to get a basic idea of how the Czech society perceives the current working situation as for increased workload and working time. Other goal is to find out how …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2018
  • Vedúci: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication