Bc. Klára HOUZAROVÁ

Diplomová práce

Možnosti začlenění výuky tématu Finanční gramotnost do tematického okruhu Svět práce

Options of integration the tuition theme Financial literacy to the thematic unit World of work
Anotace:
V teoretické části je vysvětlen pojem gramotnost, funkční gramotnost a finanční gramotnost a didaktická transformace. Dále jsou vymezeny významné psychologické aspekty nezbytné pro finanční rozhodování. Dále jsou vymezeny vzdělávací oblasti, do kterých lze zařadit realizaci výuky finanční gramotnosti. V teoretické části je dílčím cílem zpracování souhrnu důležitých faktorů vážících se k problematice …více
Abstract:
In the theriotical part is explained concept of literacy, functional literacy and financial literacy and other educational transformation. Also are defined significant psychological aspects necessary for financial decision making. Furthermore are defined educional areas which may include implementation of teaching financial literacy. The target of the theoretical part is processing summary of important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOUZAROVÁ, Klára. Možnosti začlenění výuky tématu Finanční gramotnost do tematického okruhu Svět práce. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses cz6djk cz6djk/2
4. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
4. 4. 2012
Marklová, E.
5. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.