Bc. Daniel Lengal

Bakalářská práce

Individuální automobilová doprava v Brně - vývoj, kontext, problémová místa

Individual car transport in Brno - development, context, problematic places
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem individuální automobilové dopravy v Brně a proměnami tohoto druhu dopravy v prostředí socialistickém, postsocialistickém a kapitalistickém. Zkoumán je rovněž vývoj automobilizace, silniční sítě a intenzit dopravy v průběhu sledovaných let. Na základě stanovené metodiky výzkumu byla v brněnské silniční síti identifikována problémová místa, kde pravidelně dochází k …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the development of individual automobile transport in Brno and changes of this mode of transport in socialist, post-socialist and capitalist environment. The development of automobilization, road network and traffic intensities during the monitored years is also examined. On the basis of the chosen research methodology, problem areas were identified in the Brno road network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Surmařová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta