Theses 

Rozpočtový deficit ČR a jeho vývojové tendence – Veronika KALINOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika KALINOVÁ

Bakalářská práce

Rozpočtový deficit ČR a jeho vývojové tendence

The deficit of budget of the Czech Republic and its development tendencies

Anotace: Bakalářská práce s názvem ?Rozpočtový deficit ČR a jeho vývojové tendence? se zabývá deficitem státního rozpočtu a jeho vývojem v průběhu let 2002 až 2012. Úvodem teoretické části práce je charakteristika rozpočtového deficitu, dále je provedeno členění deficitu dle různých hledisek a je uvedena i historie teoretických přístupů k deficitu. Další kapitola je věnována příčinám vzniku rozpočtového deficitu, jeho důsledkům a možnostem financování. Následně je v praktické části provedeno statistické testování závislosti deficitu státního rozpočtu na různých faktorech pomocí metody lineární regrese.

Abstract: Bachelor thesis titled ?The deficit of budget of the Czech Republic and its development tendencies? deals with the deficit of budget and its development during the years 2002 to 2012. Introduction to the theoretical part of the thesis characterizes the deficit of budget, breakdown of deficit and history of theoretical approaches to the deficit. Another chapter is devoted to the causes of the deficit, its implications and funding opportunities. The practical part is about statistical tests of dependence on various factors using linear regression.

Klíčová slova: Rozpočtový deficit, příčiny deficitu, státní rozpočet, dluh

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Brodský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

KALINOVÁ, Veronika. Rozpočtový deficit ČR a jeho vývojové tendence. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:30, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz