Veronika KALINOVÁ

Bakalářská práce

Rozpočtový deficit ČR a jeho vývojové tendence

The deficit of budget of the Czech Republic and its development tendencies
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ?Rozpočtový deficit ČR a jeho vývojové tendence? se zabývá deficitem státního rozpočtu a jeho vývojem v průběhu let 2002 až 2012. Úvodem teoretické části práce je charakteristika rozpočtového deficitu, dále je provedeno členění deficitu dle různých hledisek a je uvedena i historie teoretických přístupů k deficitu. Další kapitola je věnována příčinám vzniku rozpočtového deficitu …více
Abstract:
Bachelor thesis titled ?The deficit of budget of the Czech Republic and its development tendencies? deals with the deficit of budget and its development during the years 2002 to 2012. Introduction to the theoretical part of the thesis characterizes the deficit of budget, breakdown of deficit and history of theoretical approaches to the deficit. Another chapter is devoted to the causes of the deficit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Brodský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALINOVÁ, Veronika. Rozpočtový deficit ČR a jeho vývojové tendence. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická