Monika POLÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Burnout - incidence u pracovníků skupiny prevence městské policie

Burnout - Incidence among the Municipal Police Prevention Group Members
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zvanou ?syndrom vyhoření?. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole vymezuji pojem a definice syndromu vyhoření, příčiny, příznaky, průběh a prevenci z dostupné literatury. V druhé kapitole se zaměřuji na pomáhající profesi strážníka, na předpoklady k výkonu profese, stresory, které mohou mít …více
Abstract:
This thesis deals with the issue called ?Burnout?. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter defines the concept and definition of burnout, causes, symptoms, course and prevention from the available literature. The second chapter focuses on helping profession - police officer, on the potential to carry out this profession, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁŠKOVÁ, Monika. Burnout - incidence u pracovníků skupiny prevence městské policie. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace