Monika POLÁŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Burnout - incidence u pracovníků skupiny prevence městské policie

Burnout - Incidence among the Municipal Police Prevention Group Members
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zvanou ?syndrom vyhoření?. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole vymezuji pojem a definice syndromu vyhoření, příčiny, příznaky, průběh a prevenci z dostupné literatury. V druhé kapitole se zaměřuji na pomáhající profesi strážníka, na předpoklady k výkonu profese, stresory, které mohou mít …more
Abstract:
This thesis deals with the issue called ?Burnout?. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter defines the concept and definition of burnout, causes, symptoms, course and prevention from the available literature. The second chapter focuses on helping profession - police officer, on the potential to carry out this profession, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2015
Accessible from:: 30. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Michal Tichý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLÁŠKOVÁ, Monika. Burnout - incidence u pracovníků skupiny prevence městské policie. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Social Pedagogy - Prevention and Resocialization