Michaela NĚMEČKOVÁ

Bakalářská práce

Využití hodnotících škál bolesti u onkologických pacientů

The use of evaluation scales of pain in cancer patients
Anotace:
Bakalářská práce, jejíž jméno je: "Využití hodnotících škál bolesti u onkologických pacientů" je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část obsahuje informace o onkologii jako takové, o péči o onkologicky nemocné, o bolesti obecně a o hodnocení bolesti. Součástí bude také role sestry při hodnocení a tišení bolesti. Praktická část bude rozdělená do tří částí. S pacienty hodnotíme …více
Abstract:
Topic of my bachelor thesis is: "The use of evaluation scales of pain in cancer patiens". Thesis is dividend in two parts. First part is theoretic. It's includes theoretical informations about oncology, about nursing process with patients with oncology diseases and evaluation oncology pain. Other topic will be pain, management of pain assessment. We will use two evaluation scales in practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daša Stupková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMEČKOVÁ, Michaela. Využití hodnotících škál bolesti u onkologických pacientů. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra